Välkommen till Björkmans Auktioner

Webauktion April 2014

Vi tackar köpare och säljare från Marsauktionen.

April månads auktion kommer endast att bli en webauktion.

Vi återkommer så snart datum är satt

Auktionsgods emottages.

Vi håller också på att förbereda oss på årets största evenemang, våran asiatiska sommarauktion.

Den kommer att äga rum någon gång mellan juni och augusti. Vi återkommer så snart datum är satt.

Har ni asiatiska föremål som vaser, porslin, statyer, jade eller något annat är ni välkomna att höra av er för värdering.


Björkmans Auktioner är ett klassiskt auktionshus i Falun.

Vi bedriver både vanliga auktioner och internetauktioner. Vi utför det mesta i anslutning till våra föremål så som värdering, förvaring, transporter och försäljning.

Vi handlar med alla typer av föremål så som antikviteter, konst, möbler, musikinstrument och mattor men vi är specialiserade på asiatisk och tibetansk konst samt på filateli.  Vi kommer även att bedriva utställningar inom dessa områden. 

Vi erbjuder också helhetskoncept för döds och konkursbon där vi tömmer fastigheter, transporterar föremål och sköter städning.

Utöver privatpersoner erbjuder vi våra tjänster till advokater, begravningsbyråer etc.

Alla våra objekt finns under rubriken Till Auktion och villkor för försäljning finns under rubriken köpa & sälja.

Ni är varmt välkomna till oss.

Besök oss på vår Facebooksida.